IMG_2898


Projektet Takvåning är under konstruktion och vårt uppdrag med modern inredning, materialval och färgsättning påbörjas under våren 2018. En stor tillhörande takterass kommer även att inredas.