Lantställe i skärgården, byggt på 60-talet genomgår en förvandling.