IMG_2898


Lantställe i skärgården,
byggt på 60-talet genomgår en förvandling.