ADITEST-01


Skyddsklassat från IP44
Alla lampor är CE-märkta 
enligt EU+EES standard.
25 års rostgaranti av aluminium
ALLA POLLARE,
för mark och grindstolpar

Skyddsklass IP44
CE-märkning enligt EU+EES standard
25 års rostgaranti av aluminium

Små modeller